Ural Gray
SKU: 359
Özəllik Dəyər
Kategoriya Qranit
Mənşəyi Ukrayna