Malaxit
SKU: 35
Özəllik Dəyər
Category Granite
Origin Italy